Hur går det till?


Ett doula uppdrag i korthet 

Jag träffar mamman och ev partner för ett första förutsättningslöst möte där jag berättar vem jag är, hur jag jobbar, samt svara på deras eventuella frågor. Ett tillfälle för dem att känna efter om personkemin finns där och om de önskar att anlita mig som deras Doula. Väljer de att anlita mig skickar jag över ett kontrakt mellan dem och mig där det står våra åtagande mot varandra.

I uppdraget ingår 2 förberedande samtal, jour 14 dagar innan beräknad förlossning, samt ett eftersamtal

I första samtalet går vi igenom förväntningar, rädslor, förhoppningar och funderingar. Jag informerar om förlossningsförloppets olika stadier, vilka hjälpmedel det finns samt introducerar dem i aktiv bäbis.

Vid andra träffen är vi mer aktiva genom att göra lite praktiskt övningar, visar förlossningsställningar, massage, aktiv baby samt prata om de olika verktygen som andning, rösten,  avslappning, och mentala målbilder.

Två vekor innan beräknad förlossning påbörjar jag min jour.  När det är dags kontaktar föräldrarna mig och vi möts upp, antigen hemma eller på förlossningen. Jag stannar sedan med paret under hela förloppet och hjälper till med avslappning, andning, peppning, mental coach, ställningar samt andra saker som att påminner om att dricka, gå på toaletten osv. Jag brukar ofta stanna en stund efter att de har fått träffa sin nya familjemedlem. Helt enkelt tills de känner sig trygga.

En tid efter förlossningen träffas vi ytterligare en gång för att prata om vad som hände och reda ut oklarheter eller annat. 


Jag jobbar utifrån föräldrarnas val och önskemål och jobbar tillsammans med förlossningspersonal för att skapa en så positiv förlossningsupplevelse som möjligt. Det finns inget som går upp mot när mamman, barnmorskan, doulan och partner jobbar som en helhet och tillsammans får uppleva ett av de största mirakel i världen.

Verktyg jag jobbar med: 


 • Taktil massage 
 • Styrkebaserad coachning 
 • FUR (föda utan rädsla) verktygen
 • Dyktekniken 
 • Rebozzo 
 • Aktiv Baby 
 • Födelseställnignar
 • Informerar om förlossningsprocessesen och dess olika stadier. 
 • Vikten av hud-mot-hud
 • Förlängda armen till sjukhuspersonalen 
 • Servar med mat, dryck, handdukar, skämt etc.. 
 • ....

Vad är Aktiv Baby? 

Aktiv baby är enkla och specifika övningar som hjälper bebisen att inta optimala positioner i livmodern, vilket minskar graviditetsrelaterade problem och underlättar förlossningen!

Detta betyder att:

Aktiv Baby skapar hälsa och balans i ligament, bäcken och muskler, vilket minskar graviditetsrelaterade problem så som foglossning, ryggsmärtor och inkontinens.

Aktiv Baby hjälper bebisar att inta optimal position i livmodern och bäckenet, vilket minskar risken för komplikationer under förlossningen för både mamma och bebisen, och minskar behovet av medicinska ingrepp.

Aktiv Baby hjälper bebisen att rotera och sjunka ner genom bäckenet, dvs att använda sina  födande krafter och föda sig själv.

Aktiv Baby hjälper kvinnan att samarbete med sin kropp och att använda sina födande krafter, och att föda sitt barn.

Aktiv Baby hjälper medföräldern att knyta an till sitt barn och att vara delaktig både under graviditeten och förlossningen.

Aktiv baby hjälper kvinnan, medföräldern, doulan och barnmorskan/undersköterskan att samarbeta under förlossningen och få en känsla av ”empowerment”.

Läs mer på aktivbaby.com...

Kontakt

Verksam inom göteborg, borås och varberg med omnejd. 

Akut doula 

Jag kan i mån av tid hjälpa till med akuta uppdrag där ni behöver stöd direkt.

Ring eller skicka ett sms så svarar jag så snart jag kan 

Copyright © All Rights Reserved